CASE: Sooma tDCS-laitteiden hankinta tuonut paljon hyötyjä Tyksille

Sooma tDCS -hoidon käyttö Turun yliopistollisessa sairaalassa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin (VSSHP) kuuluva Turun yliopistollinen sairaala (Tyks) on kansainvälisessäkin mittapuussa neuromodulaatiohoitojen edelläkävijä ja siellä sijaitsee valtakunnallinen neuromodulaatiohoitojen osaamiskeskus. Marraskuussa 2019 VSSHP teki hankintasopimuksen Sooma Oy:n kanssa aivojen tasavirtastimulaatiolaitteiden (tDCS) hankinnasta. Hankinnasta on seurannut Tyksille monenlaisia hyötyjä, kuten potilaiden vähentyneet käyntikerrat ja rTMS-hoitojonojen lyhentyminen. Sooma tDCS -laitteet ovat käytössä Tyksin neuropsykiatrian ja kliinisen neurofysiologian osastoilla. Osastot käyttävät laitteita pääasiassa masennuksen ja kivun hoitoon.

Hankintapäätöksen perustelut

Hankintasopimus Sooma Oy:n kanssa tehtiin tarjouskilpailun jälkeen marraskuussa 2019. “Hankintaan päädyttiin kustannustehokkuusarvion perusteella. Aivojen tasavirtastimulaatio on edullinen ja tehokas hoitomuoto, jonka voi yhdistää helposti muihin hoitomuotoihin. Aivojen tasavirtastimulaatiota käytetään VSSHP:ssa pääasiassa masennuksesta sekä kroonisesta neuropaattisesta kivusta kärsivien potilaiden hoidossa”, kertoo Turun yliopistollisen keskussairaalan osastonylilääkäri ja psykiatrian dosentti Tero Taiminen VSSHP:sta.

TDCS-hoitoa voidaan käyttää ainoana hoitovaihtoehtona tai sillä voidaan täydentää muita hoitomuotoja. TDCS:n käyttö transkraniaalisen magneettistimulaation (TMS) vaikutusten ylläpitämisessä on kustannustehokas ratkaisu, kun otetaan huomioon TMS- ja tDCS-laitteiden suorat kustannukset sekä yksittäisen hoitokerran vaatimat resurssit näissä hoitomuodoissa. Potilaat, jotka saavat TMS-hoitoa, tarvitsevat usein pitkään jatkohoitoa hoitovasteen ylläpitämiseksi. Jokainen ylläpitohoitokerta edellyttää potilaan käyntiä sairaalassa, jossa hoito tehdään terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Sen sijaan tDCS-hoidon potilas voi suorittaa itsenäisesti kotona ja tämä vapauttaa TMS-laitteita ja henkilökunnan aikaa mahdollistamaan uusien potilaiden akuuttihoidon. TDCS tuo mahdollisuuden sujuvaan ja turvalliseen hoitoon myös niille potilaille, joilla on syystä tai toisesta haasteita päästä käymään tiheästi sairaalassa.

 


Hankinnan hyödyt VSSHP:lle pähkinänkuoressa

  • TMS-laitteita sekä hoitohenkilökunnan aikaa vapautuu, kun ylläpitohoitopotilaat saavat tehokasta hoitoa tDCS-laitteilla
  • TMS-hoitojono lyhenee ja uudet potilaat pääsevät TMS-hoitoihin nopeammin
  • Nopeasti TMS-hoitoon päässeet potilaat reagoivat hoitoon paremmin ja pystyvät siirtymään tDCS-hoitoon
  • Potilaiden ei tarvitse käydä sairaalassa viikottain ja myös Turun ulkopuolella asuvilla on mahdollisuus etänä suoritettavaan hoitoon
  • TDCS-hoito voidaan suunnitella potilaskohtaisesti; viikottaisia ylläpitohoitokertoja voidaan lisätä joustavasti tarpeen mukaan
  • Laitteiden vuokrasopimus tuo VSSHP:lle joustoa laitteiden määrän mukauttamisessa hoitotarpeen mukaan

Taustaa

TDCS:n käyttö Tyksissä alkoi yhteistyöllä Sooma Oy:n kanssa 2014. Psykiatrian akuuttiosastolla aloitettiin kolme pilottitutkimusta tDCS:n käytöstä masennuksen hoidossa ja kliinisen neurofysiologian osatolla aloitettiin kaksi pilottitutkimusta tDCS:n käytöstä kivun ja tinnituksen hoidossa. Pilottitutkimusten päättymisen jälkeen 2017 neuropsykiatrian osasto vuokrasi yhden Sooma tDCS -laitteen TMS-hoidolla saavutetun hoitovasteen ylläpitämiseksi masennuspotilailla. Kliinisen neurofysiologian osasto lainasi kaksi lisälaitetta lisätutkimuksia varten ja myöhemmin samana vuonna osasto vuokrasi Sooma Oy:ltä useita laitteita TMS-hoitojen jälkeisen vasteen ylläpitämiseseen useissa erilaisissa kipuoireissa. Pitkistä TMS-hoitojonoista johtuen Tyks etsi ratkaisuja pysyä kasvavien potilasmäärien vauhdissa. Tunnistettuaan kotona toteutetttavan tDCS-hoidon olevan kustannustehokas ratkaisu lyhentää kasvavia hoitojonoja sekä neuropsykiatrian että kliinisen neurofysiologian osasto vuoktasivat lisää tDCS-laitteita Sooma Oy:ltä.

Tulokset osoittivat, että 70 prosentille neuropsykiatrian potilaista tDCS oli riittävä ylläpitohoito, eikä TMS-hoitoja tarvittu jatkohoitona. Kliinisen neurofysiologian osalta 50-60% potilaista saivat tDCS-metodilla toivotun ylläpitohoitovasteen ja psytyivät siirtymään ylläpitohoidossa kokonaan tDCS-hoitoihin. Tämän julkaisun ajankohtana (Joulukuu 2020), Tyksillä on mainituilla osastoilla säännöllisesti käytössä yhteensä 106 Sooma tDCS -laitetta, mikä tarkoittaa hoitokapasiteetiksi käännettynä 1272 hoitokuukautta vuodessa. Tyksissä annettavat TDSC-hoitokerrat ovat tasaisesti kasvaneet. Vuonna 2019 Tyksin kautta annettiin yli 5000 tDCS-hoitokertaa.

Opit ja oivallukset

TDCS voi olla arvokas lisä muiden hoitomuotojen rinnalle. Se voi täydentää vakiintunutta rTMS-hoitorutiinia todella hyvin, kuten Tyksissä on opittu. Olemassa olevien TMS-laitteiden ei siis pitäisi olla este tDCS-laitteiden hankkimiselle, koska voi olla hyödyllisempää, jos tarjolla on molemmat.

Vaste tDCS-hoidolle on yksilöllistä. Riittävän pitkä hoitojakso on välttämätön todellisen hoitovasteen näkemiseksi ja toisaalta hoitokertoja ei tarvitse rajoittaa, jos potilas hyötyy niistä. Kun tDCS-hoito lopetetaan, on potiaan kannalta hyödyllisempää vähentää hoitokertojen määrää asteittain sen sijaan, että hoito lopetetaan kerralla.

Hoidon ajoitus on tärkeää ja hoidon yhdistäminen muihin toimiin – kuten psykoterapiaan, kuntoutukseen tai työssä käyntiin – maksimoi potilaan hoidosta saaman hyödyn. Tulevien vuosien aikana Tyksin neuropsykiatrinen osasto suunnittelee aloittavansa tDCS-hoidot potilaille jo aikaisemmassa vaiheessa sekä aikoo käyttää tDCS-hoitoa myös muihin psykiatrisiin häiriöihin.

Lue lisää