Sooma Masennushoito – tehokas täydennys masennuksen hoitoon

Katso miten helposti hoito tehdään

Laadukas kotona toteutettava hoito.

Sooma Masennushoito

Sooma Masennushoito on kajoamaton aivojen stimuloimiseen perustuva hoito, jonka teho on osoitettu useissa tutkimuksissa. Sooma Masennushoidon perustana on transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS). Hoitomenetelmässä helppokäyttöisen kannettavan laitteen tuottamaa matalaa sähkövirtaa johdetaan 30 minuutin ajan etuotsalohkon alueelle. Sooma Masennushoito on lääkkeetön, ja se voidaan antaa ainoana hoitona erityisesti masennuksen ensioireisiin tai yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa. Sooma Masennushoidon määrää aina terveydenhuollon ammattilainen, mutta potilas voi tehdä hoidot helposti myös itsenäisesti kotona. Kotihoito säästää niin hoitavan tahon kuin potilaankin aikaa. Suurimmalla osalla potilaista masennuksen oireet helpottavat, kun hoito toistetaan kerran päivässä kolmen viikon ajan.

Sooma Masennushoidon tuloksia

Satoja potilaita yli 30 maassa on hoidettu Sooma Masennushoidolla. Viimeisin julkaisu Sooma Masennushoidon tuloksista kattaa tiedot 410 potilaasta, jotka ovat saaneet hoitoa kolmen viikon ajan joko terveydenhuollon yksikössä tai kotona. Suurimmalla osalla potilaista oli joko vaikea tai keskivaikea masennus.

Hoitovaste oli 55%, mikä tarkoittaa että yli puolella potilaista masennuskyselyiden pisteet vähintään puolittuivat hoidon ansiosta. Lisäksi potilaat raportoivat merkittävästä työ- ja toimintakyvyn noususta.   

"Saamme potilailta usein palautetta, että heidän toimintakykynsä työssä ja sosiaalisissa aktiviteeteissa on parantunut"
Margus Lõokene
MD
"tDCS on kokemuksemme mukaan tehostanut myös osastohoidossa olleiden masennuspotilaiden toipumista, ja mikäli potilas on hoidosta hyötynyt, osastolla aloitettua hoitoa on kotiutumisen jälkeen jatkettu kotihoitona"
Anu Kinnunen
Osastonylilääkäri

Mitä on tasavirtastimulaatio (tDCS)?

Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS) on kajoamaton neuromodulaatiotekniikka, jota käytetään erilaisten psykiatristen ja neurologisten sairauksien ja häiriöiden hoitamiseen. Menetelmässä käytetään heikkoa sähkövirtaa, joka johdetaan kannettavasta laitteesta määritellyille aivojen alueille.

Masennuksen hoidossa sähkövirta johdetaan aivojen etuotsalohkolle alueen toiminnan muokkaamiseksi. Masennushoidon tavoitteena on muokata aivojen hermosolujen aktiivisuutta normalisoimalla

  1. vasemman etuotsalohkon (dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC) hypoaktiivisuutta stimuloimalla sitä positiivisella sähkövirralla
  2. oikean etuotsalohkon hyperaktiivisuutta stimuloimalla sitä negatiivisella sähkövirralla

Miksi tasavirtaa käytetään masennuksen hoidossa?

Tasavirtastimulaation vaikutuksia masennukseen on tutkittu ainakin kolmen vuosikymmenen ajan. Viimeisimmässä meta-analyysissä (N = 1092) havaittiin aktiivisen tDCS-hoidon olevan lumehoitoa tehokkaampaa sekä hoidon jälkeisten masennusoirearvioiden että vaste- ja remissioasteen suhteen.

Tasavirtastimulaatioon ei liity yhtään vakavia haittavaikutuksia, ja yli 40 000 stimulaatioon perustuvassa turvallisuuskatsauksessa pääteltiin tDCS-hoidon olevan turvallinen menetelmä myös nuorten ja iäkkäiden masennuksen hoidossa.

Eurooppalainen näyttöön pohjautuva suositus arvioi tDCS-hoidon olevan varmasti tehokas  hoito masennukseen (A-tason suositus). Suomessa tDSC:n käytöllä masennuksen akuuttihoidossa on käypä hoito -suositus.

Voit lukea lisää ​​julkaisuja aiheesta tietopankista.

Sooma Masennushoidon protokolla

Hoitojakso kestää kolme viikkoa. Yhden viikon aikana hoitoja tehdään kerran päivässä viitenä peräkkäisenä päivänä, minkä jälkeen on kaksi hoidotonta päivää. Hoitojakson voi toistaa heti edellisen perään, ja saavutetun hoitovaikutuksen kestoa voi pidentää ylläpitohoidolla.

Yksi hoitokerta kestää 30 minuuttia, ja niitä tehdään jakson aikana yhteensä 15. Hoitolaite tuottaa heikkoa sähkövirtaa (2 mA), joka hoidon aluksi nostetaan pikkuhiljaa hoitotasolle ja lasketaan lopuksi pikkuhiljaa alaspäin. Määritellyn hoitoajan loputtua laite lopettaa stimulaation automaattisesti.

 

Näin voit aloittaa Sooma Masennushoidon

Ota yhteyttä meihin, niin asiantuntijamme kokoaa tarpeitasi vastaavan ratkaisun. Autamme sinua tunnistamaan potilaat, jotka voisivat hyötyä tDCS-hoidosta.

Kun aloitat Sooma-hoitojen tarjoamisen potilaillesi, koulutamme sinut hoitomenetelmään yksityiskohtaisesti. Koulutuksen jälkeen sinulla on ymmärrys:

  • hoitomenetelmän taustasta
  • miten valita oikeat, Soooma-hoitoon sopivat potilaat
  • miten määritellä potilaalle oikea hoitoprotokolla
  • miten käyttää hoidossa tarvittavia välineitä ja miten opastaa potilas käyttämään niitä kotioloissa

Vaihe 1: Valmistelut ennen hoitoa

Tapaa potilas ja kerää tarvittavat tiedot (mm. hoitohistoria ja lääkitykset). Varmista, että potilas on sopiva hoitoon eikä hänellä ole vasta-aiheita hoidolle. Määritä potilaan masennusoireiden lähtötaso valitsemasi masennusoireasteikon avulla (esimerkiksi BDI, HAMD tai MADRS). Lopuksi käy läpi laitteen lainasopimuksen tiedot ja varmista, että potilas on allekirjoittanut sen. Lainaa sitten laite ja tarvikkeet potilaalle. Jos hoito suoritetaan 100% etäyhteyksien avulla, ensimmäinen tapaaminen voidaan tehdä videon välityksellä. Sen jälkeen potilas noutaa laitteen ja tarvikkeet tai ne postitetaan hänelle.

Vaihe 2: Hoidon aloittaminen

Tavallisesti hoitojakson ensimmäinen hoito tehdään klinikalla hoitajan opastamana, ja hoitaja antaa potilaalle ohjeet hoitojen tekemiseen kotona. Varmista, että potilaalla on asianmukaiset ohjeet ja materiaalit hoitojaksolle (nämä toimittaa Sooma). Jos hoito suoritetaan täysin etäyhteyksien avulla, perehdytä potilaalle videopuhelun avulla hoidon valmistelu ja aloittaminen. Varmista, että potilas on ymmärtänyt ohjeet.

Vaihe 3: Hoitojakson aikana

Hoitojakson aikana suosittelemme pitämään potilaaseen yhteyttä viikoittain puhelun tai tekstiviestin avulla hoidon etenemisen sekä hoito-ohjelman noudattamisen seuraamiseksi. Hoitojakson lopussa lääkäri arvioi hoitojakson vaikutuksen potilaan ja hänen läheistensä tuntemusten, omien havaintojen sekä jakson aikana tehtyjen masennusoirekyselyiden (BDI, HAMD tai MADRS) perusteella. Tässä vaiheessa tehdään päätös mahdollisen jatkohoidon tarpeesta. Jos potilas haluaa jatkaa hoitoa, hänelle toimitetaan lisää hoitotarvikkeita. Jos potilas ei halua jatkaa hoitoa, laite palautetaan. Jos hoito suoritetaan 100% etäyhteyksien avulla, suosittelemme soittamaan videopuhelun potilaalle hoitojakson lopussa ja arvioimaan tuloksia oirekyselyiden lisäksi keskustelun avulla.

Tarkemmat ohjeet hoidon aloittamisesta poikkeusoloissa löydät tästä blogipostauksesta.

Päivitykset

Soomalle hankintasopimus VSSHP:n kanssa

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri (VSSHP) on tehnyt Sooma Oy:n kanssa hankintasopimuksen aivojen tasavirtastimulaatiolaitteiden (tDCS) hankinnasta. Hankintasopimus kattaa vuodet 2020-2021 sekä mahdolliset optiokaudet…

Lue lisää

Usein kysyttyä

Mitä vaikutuksia tDCS-hoidoilla on aivoihin?

Tasavirtastimulaatio lisää aivojen neuroplastisuutta ja moduloi hermoston aktiivisuutta. Anodisen stimuloinnin avulla pyritään lisäämään vasemman etusotsalohkon (L‑DLPFC) aivokuoren neuronien herkkyyttä ilman, että neuronit laukovat eli muodostavat aktiopotentiaaleja. Etuotsalohkon oikealla puolella (R‑DLPFC) katodi puolestaan vähentää aivokuoren hermosolujen herkkyyttä, ja pienentää siten todennäköisyyttä neuronien laukomiseen

Kuinka tDCS eroaa sähköhoidosta (ECT)?

Sooman tDCS-hoidossa aivoihin johdetaan kymmenien minuuttien ajan matalaa tasavirtaa aivotoiminnan muokkaamiseksi halutuilla alueilla. Sähköhoidossa aivoja stimuloidaan hyvin lyhyillä ja voimakkailla sähköannoksilla, jotka aiheuttavat aivoissa purkauksen. ECT-hoidossa sähkövirran voimakkuus on noin 500-kertainen tDCS-hoitoon verrattuna, ja myös biologinen reaktio aivoissa on erilainen.

Onko hoidolle vasta-aiheita?

Vaikka Sooma tDCS-hoito on oikein käytettynä täysin turvallinen, on tiettyjä riskiryhmiä, joille hoitoa ei saa antaa. Jos potilaalla on kallon sisällä metallia tai käytössään sydämentahdistin tai muu elintoimintoja ylläpitävä laite, hoitoa ei anneta. Hoitoa ei pidä antaa myöskään henkilölle, jonka iho on rikki tai hiertynyt kohdista, joihin elektrodit tulisi asettaa.

Auttaako tDCS-hoito muihin psykiatrisiin sairauksiin?

tDCS-hoitojen tehoa erilaisiin psykiatrisiin sairauksiin tutkitaan jatkuvasti ja mm. masennusta hoidettaessa hoidon on nähty helpottavan myös muita sekundäärisiä oireita. Tieteellistä näyttöä hoitovaikutuksista muihin oireisiin ei kuitenkaan vielä ole. Ota meihin yhteyttä, jos haluat keskustella tDCS:n käytöstä jonkun tietyn psykiatrisen sairauden hoidossa.

Mistä saan lisätietoa Sooma tDCS-hoidosta?

Tietopankissamme on tieteellisiä artikkeleita tDCS-hoitojen tuloksista ja hoitosuosituksista. Voit myös tilata uutiskirjeemme ja tarvittaessa ottaa yhteyttä suoraan meihin.

Kyselylomake

Huomaathan, että Sooma tDCS -laitteita myydään vain lääketieteen ammattilaisille. Jos olet potilas, kysy lääkäriltäsi mahdollisuutta saada tDCS-hoitoa tai ota meihin yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla, niin voimme auttaa sinua löytämään palveluntarjoajan.