Sooma tDCS - ammattilaisen valinta

Sooma tDCS - Helpotus oireisiin myös kotona.

Sooma tDCS – Edistyksellinen hoitoratkaisu

Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS) on edistyksellinen hoitoratkaisu masennukseen ja krooniseen kipuun, kuten fibromyalgiaan ja krooniseen neuropaattiseen kipuun. Hoidon toteuttamiseksi tarvitaan Sooma tDCS -stimulaattori, stimulaation tehon ja kohdentumisen juuri oikeaan kohtaan varmistavat Comfort-lisävarusteet. Hoitomenetelmää voidaan käyttää myös kotioloissa, ja sen valmistelut vievät vain hetken. Sooma-hoitojen avulla säästyy sekä kustannuksia että aikaa.

Sooman tDCS-hoito soveltuu hyvin myös tieteelliseen tutkimukseen ja lumekontrollotuihin kokeisiin. Sooma tDSC oli käytössä ensimmäisessä julkaistussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa tDCS:n kotikäytöstä. Lisätietoa tutkimuksesta englanniksi: Hyvärinen et al, 2016.

Sooma tDCS -ratkaisun periaatteet

Sooman tDCS -ratkaisu on kehitetty yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja sen soveltuvuus kliinisiin rutiineihin on varmistettu käytännön työssä. Ratkaisun kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota kolmeen pääperiaatteeseen:

  1. Stimulaatioannoksen määrä on pystyttävä varmistamaan
  2. Stimulaatio on voitava kohdistaa tarkkaan hoidettavalle alueelle
  3. Hoidon on oltava turvallista myös kotona tehtynä

Koska Sooma tDCS on suunniteltu hoitokäyttöön, se on myös lääkinnällinen laite. Sooma tDCS on hyväksytty sekä ammattilais- että kotikäyttöön. Tähän mennessä Sooma tDCS on ollut käytössä yli 100 000 stimulaatiossa sekä hoito- että tutkimustarkoituksessa.

"Minulla on erinomaiset kokemukset erityisesti Sooma tDCS -laitteen käytöstä. Laite on käyttäjäystävällinen, helppokäyttöinen ja luotettava"
Rechdi Ahdab
Neurologi
"Turvallinen ja helppokäyttöinen (DCS-kotihoito yhdistettynä aktiiviseen terapiasuhteeseen tarjoaa erinomaisen keinon tehostaa masennuksen hoitoa myös kaukana asuville potilaillemme"
Anu Kinnunen
Osastonylilääkäri

Hoitoannoksen varmistaminen

Koska tDCS-hoidon vaikutus perustuu tasavirran johtamiseen potilaan aivoihin, on pystyttävä varmistamaan, että johdettavan sähkövirran määrä on juuri oikea. Stimulaation tehon on oltava tarpeeksi voimakas, jotta virta läpäisee hiukset ja ihon. Koska potilaalla on lupa liikkua stimulaation aikana, tasavirran kohtaama sähkövastus voi vaihdella. On tärkeää, että stimulaattorin tuottaman tasavirran teho vaihtelee vastuksen mukaisesti ja pitää hoitovaikutuksen tasaisena.

Sooma tDCS seuraa hoidon aikana sähkövastusta automaattisesti, mikä varmistaa stimulaation tasaisen vaikutuksen. Laite on paristokäyttöinen, joten sen käyttöikä on ladattavaa laitetta pidempi.

Oikea stimulaatioannos ei synny vain laitteen tuottaman virran määrästä, vaan myös stimulaation kohdentamisella ja sen kestolla on suuri merkitys. Tarkkuus on avainasemassa.

Stimulaation kohdentaminen

Hoidon tehon kannalta on suuri merkitys, mihin kohtaan elektrodit asetetaan. Vaikka tDCS-hoidossa tasavirta jakautuu elektrodien alla laajalle alueelle, on kuitenkin tärkeää, että elektrodit ovat juuri oikeassa kohdassa. Perinteisesti elektrodien paikoittaminen tehdään 10-20-systeemiin perustuen, mutta se vie aikaa ja vaatii asiantuntijan. Sooma-hoidoissa elektrodit ovat valmiiksi oikeilla paikoilla päähineessä, joten luotettava kohdistus onnistuu joka kerta – käytännössä asettamalla päähine ohjeen mukaisesti päähän. Hoidon valmistelu on helppoa ja nopeaa, joten se onnistuu itsenäisesti potilaalta myös kotona.

Elektrodien paikka ei ole kuitenkaan ainoa stimulaation tarkkuuteen vaikuttava tekijä, vaan myös stimulaation vaikutusalueen koolla on merkitystä. Vaikutusalue ei ole aina yhtä suuri kuin elektrodi, sillä levitessään iholla elektrolyytti voi laajentaa ennakoimattomasti stimuloinnin kohteena olevaa aluetta. Sooman Comfort -lisävarusteet on suunniteltu varmistamaan, että stimulaatio kohdistuu vain halutulle alueelle.

Hoidon turvallisuus

Kun stimulaatiohoito toteutetaan terveydenhuollon yksikön sijaan yksin kotona ilman ammattilaista, on aina vaarana hoidon laadun heikkeneminen. Jokainen potilas on yksilö, joten myös potilaiden elinympäristö, hoitomotivaatio sekä sitoutuminen hoidon toteuttamiseen vaihtelevat. Sooma-hoidoissa kotihoitomahdollisuus ja potilaiden monimuotoisuus on otettu alusta alkaen suunnittelussa huomioon, mikä tekee siitä ihanteellisen hoitovaihtoehdon potilaan tilanteesta riippumatta. Helppokäyttöinen laite ja sen laadukkaat lisävarusteet takaavat, että hoito vaikuttaa tarkasti määritellyllä alueella. Lisäksi hoidon määrännyt taho voi seurata potilaan hoidon edistymistä Sooma Online -etäseurantatyökalun avulla, ja tarvittaessa tehdä sen avulla muutoksia hoito-ohjelmaan.

Koska potilaiden kotiympäristöt ovat vaihtelevia, on hoidon toteuttamisen oltava hyvin suoraviivaista. Sooma tDCS sisältää paljon laadukkaan sekä turvallisen hoidon takaavia ominaisuuksia, ja laite on suojattu sähkömagneettisten häiriöiden vaikutukselta. Sooma Online -etäseurantatyökalun avulla hoidoista kertyvät tiedot välittyvät hoitohenkilökunnalle, joka näkee, jos esimerkiksi hoito-ohjeita ei ole noudatettu sekä miten potilaan vointi kehittyy hoidon edetessä. Sooma Online antaa hoitavalle taholle mahdollisuuden mukauttaa hoitoa reaaliajassa ilman ylimääräisiä potilaskäyntejä.

Vaikka hoidon toteuttaminen kotona on helppoa, tulee ensimmäinen hoitokerta kuitenkin tehdä hoidon määränneen tahon ohjeistamana ja valvomana joko terveydenhuollon yksikössä tai poikkeustapauksissa videoyhteyden avulla.

Kyselylomake

Huomaathan, että Sooma tDCS myydään vain lääketieteen ammattilaisille. Jos olet potilas, voit kysyä tDCS-hoidosta lääkäriltäsi tai täyttää yhteyslomakkeen, niin me autamme sinua löytämään sinua lähimmän hoitoa tarjoavan tahon.