2 terapiat2020-04-01T10:17:16+00:00

Neuromodulaatiohoidoilla
apu masennukseen ja krooniseen kipuun

Sooma-hoitojen perustana on transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS). tDCS on moderni kajoamaton aivojen toiminnan stimuloimiseen käytettävä hoitomenetelmä, jonka tavoitteena on muokata aivotoimintaa sekä lisätä neuroplastisiteettia.

Hoidoissa käytetään Sooma tDCS™ -laitetta, joka on hyväksytty terveydenhuollon ammattikäyttöön luokan IIa CE-merkinnällä. Laitteiden laadun varmistaa Suomessa tehtävä valmistus sekä ISO 13485 mukainen laatujärjestelmä.

Terveydenhuollon ammattilainen – Pyydä tarjous >

Hoitoa Suomessa tarjoavat mm.

Näin hoito toimii

Sooma-hoitojen erinomaiset tulokset pohjautuvat kannettavaan Sooma tDCS™ -laitteeseen, jota voi huoletta kutsua maailman helppokäyttöisimmäksi aivostimulaattoriksi. Comfort-tarvikkeiden avulla hoidot voidaan toteuttaa aiempaa paremmalla potilasmukavuudella ja stimulaatiotarkkudella. Pilvipohjainen Sooma-portaali mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisille hoidon etäseurannan, kun hoidot tehdään kotona.

Yksi hoitokerta kestää 20 – 30 minuuttia ja se toistetaan kerran päivässä usean viikon ajan.

Uutiset ja blogi

403, 2020

Soomalle 1.2 MEUR hankintasopimus VSSHP:n kanssa

Soomalle 1.2 MEUR hankintasopimus VSSHP:n kanssa Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri (VSSHP) on tehnyt Sooma Oy:n kanssa hankintasopimuksen aivojen tasavirtastimulaatiolaitteiden (tDCS) hankinnasta. Hankintasopimuksen arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa ja kattaa vuodet 2020-2021 sekä mahdolliset optiokaudet vuoteen 2024 asti. Hankintasopimus tehtiin kilpailutuksen jälkeen. VSSHP on kansainvälisesti neuromodulaatiohoitojen edelläkävijä. VSSHP:ssa sijaitsee valtakunnallinen neuromodulaatiohoitojen osaamiskeskus. "Hankintaan päädyttiin kustannustehokkuusarvion perusteella. Aivojen tasavirtastimulaatio on edullinen [...]

Voit tavata meidät seuraavissa tapahtumissa

Woman sitting on a pier with Sooma hat

Usein kysytyt kysymykset

Sooma-hoitojen tehon taustalla on matalalla sähkövirralla tapahtuva aivojen toiminnan muokkaaminen. Hoitojen vaikutus kohdistetaan tietylle tarkkaan määritetylle aivoalueelle. Masennushoidossa vaikutus kohdistetaan etuotsalohkon alueelle (dorsolateraalinen prefrontaalikorteksi, DLPFC), joka osallistuu mm. tunteiden käsittelyyn ja tarkkaavaisuuden suuntaamiseen. Kipuhoidossa vaikutus kohdistetaan motorisen aivokuoren (M1) alueelle.

Hoidon myötä aivoissa tapahtuvat muutokset keskittyvät erityisesti aivokuorelle, jossa tapahtuvia muutoksia voidaan mitata mm. EEG- sekä fMRI menetelmin. Lisäksi implantoitujen elektrodien avulla on pystytty viimeaikoina todentamaan muutoksia myös syvemmällä aivojen rakenteissa.

Sooma-hoitoja voidaan käyttää joko yhdessä lääkkeiden tai psykoterapian kanssa tai erillisenä terapiana, esimerkiksi ensilinjan hoitona. Potilaat, jotka eivät saa riittävää vastetta lääkityksestä tai joilla on vaikeuksia sietää lääkkeitä, voivat saada merkittävää hyötyä Sooma-hoidoista. Hoitoja varten tarvitaan lähete.

Menetelmään liittyen ei ole 20 vuoden tutkimushistorian aikana raportoitu yhtäkään vakavaa sivuvaikutusta. Tyypilliset lievät sivuvaikutukset, joita hoidon aikana tai sen jälkeen voi esiintyä, ovat kutina, ihon punoitus sekä lievä päänsärky. Nämä sivuvaikutukset ovat paikallisia ja nopeasti ohimeneviä.

Sooma-hoidolla on kolme vasta-aihetta, jolloin se ei sovi potilaalle:

  • Metallia kallon sisällä
  • Sydämentahdistin
  • Ekseema tai rikkoutunut iho hoitoalueella

Sooma-hoitoja on tarjolla sekä julkisilla että yksityisillä palveluntarjoajilla laajalti ympäri maailman. Suomessa masennuksen hoitoa tarjoaa esimerkiksi yksityinen TUUMA-klinikka Helsingissä.

Hoitoon hakeudutaan aina lääkärin kautta, joka varmistaa hoidon sopivuuden sinulle. Jos lääkärisi ei tunne Sooma-hoitoja, voit pyytää meitä ottamaan häneen yhteyttä “Ota yhteyttä” painikkeen kautta.

Lähteet

  1. Sooma Treatment Outcomes (2018). Available online: https://soomamedical.com/blog/treatment-outcomes-2/
  2. Zhu CE et al. Effiectiveness and safety of transcranial direct current stimulation in fibromyalgia: A systematic review and meta-analysis. J Rehabil Med. 2017 Jan 19;49(1):2-9.
  3. Cruccu G et al. EAN guidelines on central neurostimulation therapy in chronic pain conditions. Eur J Neurol. 2016 Oct;23(10):1489-99.
  4. Bikson M, et al. Safety of Transcranial Direct Current Stimulation: Evidence Based Update 2016. Brain Stimul. 2016 Sep-Oct;9(5):641-61.
Logo of CE-marking
Quality Management System (ISO 13485) logo