Masennuksen hoito kotona poikkeusoloissa

Keväällä 2020 alkanut maailmanlaajuinen koronan aiheuttama terveyskriisi on tuonut epävarmuutta myös joidenkin masennuspotilaiden hoitoon. Koska tartuntojen välttämiseksi pyritään välttämään sosiaalisia kontakteja, sairaala- tai klinikkakäyntejä vaativat hoidot kuten psykoterapia, sähköhoito (ECT) ja toistuva transkraniaalinen magneettistimulaatio (rTMS) voivat olla saatavissa vain rajoitetusti. Hoidon keskeytyminen voi heikentää potilaan tilaa. Tällaisten tilanteiden vuoksi tarvitsemme uusia vaihtoehtoja masennuksen hoitoon.

Mikä on tDCS?

Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS) on neuromodulaatiomenetelmä, jota käytetään monien psykiatristen sekä neurofysiologisten oireiden hoidossa. Hoidoissa käytetään yleensä pientä kannettavaa laitetta, jonka tuottama matala sähkövirta ohjataan aivojen pintakerroksiin. Stimulaatioalue, eli hoidon kohde, riippuu hoidettavasta oireesta.

 

Masennuksen yhteydessä vasemman etuotsalohkon alueen (DLPFC, dorsolateral prefrontal cortex) toiminta on heikompaa kuin terveillä henkilöillä, oikean etuotsalohkon alueen toiminta puolestaan on vilkkaampaa kuin terveillä. Tästä johtuen hoidettaessa masennusta tasavirtastimulaation avulla sijoitetaan positiivinen elektrodi eli anodi (+) vasemman etuotsalohkon kohdalle, ja negatiivinen elektrodi eli katodi (-) sijoitetaan saman alueen oikealle puolelle. Tasavirtahoidolla pyritään saamaan aikaan alueiden toiminnan välille tasapaino sekä aktiivisuuden taso, joka terveillä on huomattu aivoissa olevan.

 

Masennuksen tDCS-hoidon on todettu olevan tehokasta (lue viimeisin meta-analyysi täältä) sekä turvallista (lue laaja turvallisuuskatsaus täältä). Hoidosta ei aiheudu epämiellyttäviä haittavaikutuksia, joten potilaat sietävät hoitoa hyvin. On tärkeää huomata, että tasavirtahoidon vaikutus on kumulatiivinen: vaikutus syntyy vasta sitten, kuin hoito on toistettu riittävän monta kertaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että potilas ei jätä yhtäkään hoitojakson hoidoista väliin.

Mikä on Sooma Masennushoito?

Sooma Masennushoito on tehokas apu masennuksen oireisiin. Hoidossa käytettävä menetelmä on transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS). Hoito annetaan Sooma tDCS -stimulaattorilla, joka on Sooman Suomessa valmistama lääkinnällinen laite (luokka IIa). Stimulaattorin tuottama matala sähkövirta (2 mA) johdetaan hoitoalueelle päähineen, elektrodien, elektrodeihin asetettavien geelityynyjen sekä sähköä johtavan väliaineen avulla.

 

Sooma ComfoCap -päähine varmistaa sen, että juuri halutut alueet ovat stimulaation kohteena jokaisella hoitokerralla. Elektrodit koostuvat elektrodikupeista ja niihin kiinnitettävistä johdoista. Kumpaankin elektrodikuppiin asetetaan yksi johtavassa väliaineessa, eli suolaliuoksessa, kostutettu geelityyny, minkä jälkeen elektrodit kiinnitetään päähineeseen johtojen avulla.

Akuutti hoitojakso on usein masennuksen hoidossa aluksi kolmen viikon pituinen. Yksi hoitokerta kestää 30 minuutti ja hoitoja annetaan päivittäin vähintään viisi kertaa viikossa. Hoidon vaikutusta voi akuuttijakson jälkeen  tehostaa tai vaikutuksen kestoa pidentää jatkohoidon avulla. Jatkohoidossa viikoittaisten hoitokertojen lukumäärä on pienempi kuin akuuttihoidon aikana. Tyypillisesti jatkohoidon tahtina on kaksi hoitoa viikossa, mutta määrään vaikuttaa akuuttihoidosta kertynyt vaikutus, joka on hieman erilainen jokaisella potilaalla.

Sooma Masennushoidon viimeisimmät (2019) hoitotulokset perustuvat 302 potilaaseen, jotka ovat saaneet Sooma Masennushoitoa. Tuloksista on nähtävissä, että 61 % hoidetuista potilaista saavutti hoitovasteen. Toisin sanoen 61 potilaalla 100:sta masennuksen oireet lievenivät hoitojakson aikana niin paljon, että oirekyselyn pistemäärän laski 50 % tai enemmän. Remissioon pääsi 20 % hoidetuista potilaista, eli joka viides potilas pääsi oireettomaan tilaan hoidon aikana. Voit lukea lisää Sooma Masennushoidon tuloksista täältä.

Sooma Masennushoitoa voidaan antaa yksittäisenä hoitona masennukseen, mutta se voidaan yhdistää myös muihin meneillään oleviin hoitoihin, kuten lääkehoitoon ja psykoterapiaan. Tasavirtahoitoa voidaan myös käyttää ylläpitämään akuutilla ECT- tai rTMS-hoidolla saavutettua hoitovastetta; akuutin ECT- tai rTMS-hoitojakson jälkeen potilaalle annetaan esimerkiksi muutaman kuukauden ajan Sooma Masennushoitoa joko klinikalla tai itsenäisesti suoritettavana kotihoitona.

Minkä takia Sooma Masennushoito sopii erinomaisesti kotihoitoon?

Sooma Masennushoito on alusta pitäen suunniteltu sopivaksi potilaan itsenäisesti toteuttamaan kotona tapahtuvaan hoitoon. Hoitoon käytettävä laite tarvikkeineen on pienikokoinen ja kannettava. Laitteen valmistelu ennen hoitoa on nopeaa ja hoito itsessään on helppo suorittaa. Helppokäyttöisessä laitteessa on yksi painike, josta hoito käynnistetään. Hoidon lopuksi laite katkaisee automaattisesti virransyötön, mikä estää hoidon jatkumisen tahattomasti yli tarkoitetun ajan.

Potilas saa Sooma Masennushoitoa varten käyttöönsä laitteen sekä lisätarvikkeet, joilla voi toteuttaa hoidot itse kotona. Tällä tavoin potilaiden ei tarvitse tulla sairaalaan tai klinikalle hoitojaksoille, mikä säästää lääkäreiden, hoitajien ja potilaiden aikaa.

Terveydenhuollon tarjoaja voi seurata potilaan hoidon etenemistä hyödyntämällä pilvipohjaista alustaamme. Se koostuu Sooma Online -portaalista ja Sooma-mobiilisovelluksesta, joiden avulla hoitohenkilökunta voi varmistaa potilaiden noudattavan hoito-ohjelmaa. Lisäksi järjestelmän avulla voidaan seurata potilaiden mobiilisovellukseen kirjaamia arvioita muutoksista mielialassa ja muilla voinnin osa-alueilla. Potilaiden hoidon etenemistä ja hoito-ohjelman noudattamista voidaan seurata myös esimerkiksi viikoittaisten soittojen ja viestien avulla.

Sen lisäksi, että Sooma Masennushoito on tehokas ja turvallinen hoito, on se myös hyvä hoitovaihtoehto esimerkiksi koronan aiheuttamassa poikkeutilassa, sillä se voidaan toteuttaa kokonaan etäyhteyksien avulla. Hoitojakso voidaan aloittaa ja tehdä loppuun sekä sen etenemistä voidaan seurata ilman ainoatakaan kasvokkain tapahtuvaa tapaamista terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välillä.

Poikkeusoloissa Sooma Masennushoito voidaan aloittaa akuuttina hoitona, ja sitä voidaan käyttää myös ECT-, rTMS- tai psykoterapiahoidossa oleville potilaille tapaamisrajoituksista johtuvan hoidon keskeytymisen aikana. Haluamme auttaa näitä potilaita säilyttämään saavutetun hoitovasteen myös meneillään poikkeusoloista johtuvien hoitokeskeytysten aikana.

Näin Sooma Masennushoidon voi aloittaa poikkeusoloissa: käytännön ohjeet

Ennen hoitoa

Tavallisesti potilas tulisi ensimmäiseen tapaamiseen sairaalaan tai klinikalle, mutta poikkeusoloissa seuraavat vaiheet voidaan toteuttaa myös esimerkiksi videopuhelun avulla.

1. Etsi ja kerää kaikki tieto, joka voi vaikuttaa potilaan hoitoon. Yhteystietojen lisäksi ainakin hoitohistoria sekä tiedot aiemmista ja nykyisistä lääkityksistä ovat tärkeitä hoidon kannalta.

2. Varmista, että potilas soveltuu hoitoon. Vasta-aiheita tasavirtahoidolle on vain kolme: kallonsisäinen metallinen implantti, sydämentahdistin sekä hoitoalueella oleva ihottuma.

3. Määritä potilaan masennusoireiden lähtötaso jonkin yleisesti hyväksytyn mittarin (esimerkiksi BDI) avulla. Oirekysely lähetetään potilaalle täytettäväksi, ja potilas toimittaa täytetyn lomakkeen takaisin hoitohenkilökunnalle.

4. Käy hoitosopimuksen tiedot huolellisesti läpi. Varmista, että sopimus on allekirjoitettu ennen kuin laite luovutetaan potilaalle.

5. Luovuta stimulaattori ja tarvikkeet hoitoja varten potilaalle. Pidä huoli, että potilas vastaanottaa yhden laitteen, oikean kokoisen päähineen, parin elektrodikuppeja ja johdon niiden kiinnittämiseen. Näiden lisäksi potilas tarvitsee koko hoitojaksolle riittävän määrän elektrodityynyjä sekä suolaliuosta. Edellä mainitut tarvikkeet voi lähettää poikkeusolojen aikana potilaalle postissa, jos henkilökohtainen tapaaminen on poissuljettu vaihtoehto.

Hoidon aloittaminen

Yleensä ensimmäinen hoito tehdään yhdessä hoitajan kanssa tapaamisen yhteydessä klinikalla. Ensimmäinen hoitokerta toimii samalla potilaan opastuksena hoitojen itsenäiseen valmisteluun ja tekemiseen. Poikkeusoloissa seuraavat vaiheet voidaan toteuttaa myös esimerkiksi videopuhelun avulla.

1. Varmista, että potilaalla on tarpeelliset ohjeet ja tarvikkeet hoitojaksoa varten. Sooma toimittaa potilaalle annettavaksi sekä kirjalliset että videoidut ohjeet hoitojen valmisteluun ja tekemiseen.

2. Seuraa potilaan valmisteluja ensimmäisen hoitokerran/videopuhelun aikana, ja varmista, että hän toimii oikein.

Hoidon aikana

1. Poikkeusoloissa suosittelemme seuraavanlaista hoito-ohjelmaa: yksi hoito päivässä kuuden viikon ajan (yhteensä 30 hoitokertaa) + tarvittaessa kolme hoitoa viikossa 10 viikon ajan (yhteensä 30 hoitokertaa). Yksittäinen hoito annetaan 2 mA:n virralla 30 minuutin ajan.

2. Viikot 1-5: Seuraa potilaan hoidon etenemistä Sooma Online -portaalin tai viikoittaisten puheluiden ja viestien avulla.

3. Viikko 6: Määritä hoidon vaikutus potilaaseen oirekyselyn tulosten avulla. Käytetyn mittarin lisäksi hoidon vaikutusta arvioidaan keskustelemalla potilaan kanssa. Selvitä mahdollisen jatkohoidon tarve ja potilaan halukkuus ryhtyä siihen. Jos potilas haluaa jatkaa hoitoa, hän saa lisää hoitoon tarvittavia varusteita. Jos potilas ei halua jatkaa hoitoa, hän palauttaa laitteen ja varusteet klinikalle. Muista desinfioida laite ennen luovuttamista seuraavalle potilaalle.

Voit kääntyä Sooma-tiimin puoleen kaikissa hoitoon liittyvissä kysymyksissä ja ongelmakohdissa.

Meiltä saat myös käyttöösi monenlaisia Sooma Masennushoidon aloittamista ja toteuttamista helpottavia apuvälineitä, kuten lomakkeita potilaiden vasta-aiheiden seulomiseen, viestintä- ja markkinointimateriaalia (esitteitä, ohjeita jne.), YouTube – koulutusvideoita, lainasopimuspohjia,  ja paljon muuta.

Ota meihin yhteyttä

Otathan yhteyttä meihin, jos olet kiinnostunut Sooma Masennushoidosta. Voit kirjoittaa meille osoitteeseen info@soomamedical.com, soittaa numeroon +358 10 328 9811 tai käyttää yhteyslomaketta.

Kiitos, että luit ja pysy turvassa!