Sooma Kipuhoito – nopea, tehokas ja lääkkeetön helpotus kipuun

Uusi hoitovaihtoehto kivunlievitykseen.

Sooma Kipuhoito

Sooma Kipuhoito on tehokas kajoamaton aivojen stimulaatiomenetelmä fibromyalgiaan ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoon. Hoidossa käytettävä menetelmä on transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS). Hoitomenetelmässä pienen kannettavan laitteen tuottamaa matalaa sähkövirtaa johdetaan 20 minuutin ajan alueelle, jossa se vaikuttaa kivun tuntoaistimukseen ja mekanismeihin, jotka saavat tuntemuksen aikaan.

Sooma Kipuhoito on lääkkeetön. Se sopii ainoaksi hoitovaihtoehdoksi tai sillä voidaan täydentää muita hoitomuotoja lisävaikutuksen aikaansaamiseksi. Sooma Kipuhoidon määrää aina terveydenhuollon ammattilainen, mutta potilas voi suorittaa hoidon helposti myös itsenäisesti kotona. Kotihoito säästää niin hoitavan tahon kuin potilaankin aikaa.

Mitä on tasavirtastimulaatio (tDCS)?

Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS) on kajoamaton neuromodulaatiotekniikka, jota käytetään erilaisten psykiatristen ja neurologisten sairauksien ja häiriöiden hoitamiseen. Menetelmässä käytetään heikkoa sähkövirtaa, joka johdetaan kannettavasta laitteesta määritellyille aivojen alueille.

Kivun tDCS-hoidossa positiivinen elektrodi (kiihdyttävä stimulaatio) asetetaan motoriselle alueelle ja negatiivinen elektrodi (hillitsevä stimulaatio) kontralateraalisti supraorbitaaliselle alueelle.

Elektrodien paikat määräytyvät kivun alkuperän perusteella siten, että positiivinen elektrodi sijoitetaan kivun lähteeseen nähden vastakkaiselle puolelle. Hoidon tavoitteena on muokata aivojen toimintaa alueilla, joissa aivot käsittelevät kipusignaaleja ja näin lievittää kipuoireita.

"Suurimalla osalla potilaista tulokset ovat olleet enemmän kuin tyydyttäviä."
Rechdi Ahdab
Neurologi

Miksi tasavirtaa käytetään kivun hoidossa?

Tasavirtastimulaation vaikutuksia on tutkittu ainakin kolmen vuosikymmenen ajan. Viimeisin meta-analyysi (N=1007) tDCS:n käytöstä erilaisten kiputilojen hoidossa osoitti että aktiivinen tDCS on ylivertainen lumehoitoon verrattuna lieventäen kipua kohtalaisesti. tDCS ei aiheuta vakavia sivuvaikutuksia. 

Uusin eurooppalainen näyttöön perustuva suositus arvioi tDCS-hoidon olevan todennäköisesti tehokas (taso B) seuraavissa indikaatioissa:

  • fibromyalgia
  • neuropaattinen kipu
  • migreeni
  • leikkauksen jälkeinen kipu

Yli 40 000 stimulaatioon perustuvassa turvallisuuskatsauksessa todetaan tDCS-hoidon olevan turvallinen menetelmä myös nuorten ja iäkkäiden kipuoireiden hoidossa.

Sooma Kipuhoidon hoitoprotokolla

Sooma Kipuhoito koostuu 20 minuutin pituisista stimulaatioista, joita tehdään kahden viikon ajan, viitenä päivänä viikossa. Hoitolaite tuottaa heikkoa sähkövirtaa (2 mA), joka hoidon aluksi nostetaan vähitellen hoitotasolle ja lasketaan lopuksi taas vähitellen alas. Määritellyn hoitoajan loputtua laite lopettaa stimulaation automaattisesti.

Hoitohenkilökunta voi seurata potilaan kotihoidon etenemistä ja hoito-ohjelman noudattamista Sooma Online -etäseurantatyökalun avulla. Potilas tekee sovellukseen vointiinsa liittyviä merkintöjä, jotka ovat hoitohenkilökunnan nähtävillä verkkoselaimella käytettävän portaalin kautta.

Katso kuinka Sooma-hoito tehdään

 

Näin voit aloittaa Sooma Kipuhoidon

Ota yhteyttä meihin, niin asiantuntijamme kokoaa tarpeitasi vastaavan ratkaisun. Autamme sinua tunnistamaan, onko sinulla potilaita, jotka voisivat hyötyä tDCS-hoitomuodosta.

Jos aloitat Sooma-hoitojen tarjoamisen potilaillesi, koulutamme sinut hoitomenetelmään yksityiskohtaisesti. Koulutuksen jälkeen sinulla on ymmärrys:

  • hoitomenetelmän taustasta
  • miten valita oikeat, Sooma-hoitoon sopivat potilaat
  • miten määritellä potilaalle sopiva hoitoprotokolla
  • miten käyttää hoidossa tarvittavia välineitä ja miten opastaa potilas käyttämään niitä kotioloissa

Vaihe 1: Valmistelut ennen hoitoa

Tapaa potilas ja kerää tarvittavat tiedot (mm. hoitohistoria ja lääkitykset). Varmista, että potilas on sopiva hoitoon eikä hänellä ole vasta-aiheita hoidolle. Määritä potilaan kipuoireiden lähtötaso valitsemasi kipuoireasteikon avulla (esimerkiksi BPI). Lopuksi käy läpi hoitolaitteen lainasopimuksen tiedot ja varmista, että potilas on allekirjoittanut sen. Lainaa sitten laite ja tarvikkeet potilaalle. Jos hoito suoritetaan täysin etäyhteyksien avulla, ensimmäinen tapaaminen voidaan tehdä videon välityksellä. Sen jälkeen potilas noutaa laitteen ja tarvikkeet tai ne postitetaan hänelle.

Vaihe 2: Hoidon aloittaminen

Tavallisesti hoitojakson ensimmäinen hoito tehdään klinikalla hoitajan opastamana, jolloin hoitaja antaa potilaalle ohjeita hoitojen tekemiseen kotona. Varmista, että potilaalla on asianmukaiset ohjeet ja materiaalit hoitojaksolle (nämä toimittaa Sooma). Jos hoito suoritetaan täysin etäyhteyksien avulla, perehdytä potilaalle videopuhelun avulla hoidon valmistelu ja aloittaminen. Varmista, että potilas on ymmärtänyt ohjeet.

Vaihe 3: Hoitojakson aikana

Hoitojakson aikana suosittelemme pitämään potilaaseen yhteyttä viikoittain puhelun tai tekstiviestin avulla hoidon etenemisen sekä hoito-ohjelman noudattamisen seuraamiseksi. Hoitojakson lopussa hoitojakson vaikutuksen voi arvioida potilaan tuntemusten sekä kipuoirekyselyiden perusteella. Tässä vaiheessa tehdään päätös hoidon jatkamisesta. Jos potilas haluaa jatkaa hoitoa, hänelle toimitetaan lisää hoitotarvikkeita. Jos potilas ei halua jatkaa hoitoa, laite palautetaan. Jos hoito suoritetaan täysin etäyhteyksien avulla, suosittelemme soittamaan videopuhelun potilaalle hoitojakson lopussa ja arvioimaan tuloksia oirekyselyiden lisäksi keskustelun avulla.

Tarkemmat ohjeet hoidon aloittamisesta poikkeusoloissa löydät tästä blogipostauksesta. Huomaathan, että postauksen sisältämät ohjeet koskevat myös Sooma Masennushoitoa.

Uutiset ja blogit

Soomalle hankintasopimus VSSHP:n kanssa

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri (VSSHP) on tehnyt Sooma Oy:n kanssa hankintasopimuksen aivojen tasavirtastimulaatiolaitteiden (tDCS) hankinnasta. Hankintasopimus kattaa vuodet 2020-2021 sekä mahdolliset optiokaudet…

Lue lisää

Mitä ovat Sooma-hoitojen todelliset vaikutukset aivoissa?

Tietopankissamme on paljon tutkimustuloksia tDCS-hoidon vaikutuksista.

Mikä on TENS- ja tDCS-hoitojen ero kivunlievityksessä?

TENS-hoidot ovat ääreishermoston stimuloimiseen tarkoitettuja menetelmiä ja hoitoja ei käytetä pään alueella. Tasavirtastimulaatiossa virran voimakkuus ja annostus on täysin erilainen kuin TENS-hoidoissa. Lisäksi, tutkimusten perusteella tDCS on todistettu turvalliseksi hoitomuodoksi pään alueella.

Onko Sooma-hoidolle esteitä?

Vaikka Sooma-hoidot ovat oikein käytettynä turvallisia, on aina riskiryhmiä, joiden ei pidä käyttää tasavirtastimulaatiota. Esimerkikisi, jos potilaalla on kallossaan metallia tai kehossaan sydämentahdistin tai vastaavia elintoimintoja ylläpitäviä laitteita, Sooma-kipuhoitoa ei pidä käyttää. On myös huomioitava, että elektrodeja ei voi asettaa vahingoittuneelle iholle.

Toimiiko Sooma Kipuhoito kipuun, joka ei ole kroonista?

Tähän mennessä on tutkittu tasavirtastimulaation vaikutusta vain krooniiseen kipuun, koska se on tila, jossa aivot vaikuttavat tuntemukseen. Kerromme heti, kun kuulemme tutkimustuloksia tDCS:n käytöstä akuuttiin kipuun.

Tarvitsen lisätietoa - mistä sitä saan?

Tietopankissamme on runsaasti tietoa tDCS:n tutkimuksista ja hoitotuloksista. Voit ottaa yhteyttä myös suoraan meihin.

Kyselylomake

Huomaathan, että Sooma tDCS myydään vain lääketieteen ammattilaisille. Jos olet potilas, kysy lääkäriltäsi mahdollisuutta päästä tDCS-hoitoon tai täytä yhteyslomake, niin autamme sinua löytämään lähimmän palveluntarjoajan.