Sooma Klinikalta
nopea lievitys masennuksen oireisiin.

Tehokas ja lääkkeetön apu masennukseen.

Sooma Masennushoito

Sooma Masennushoito on tehokas ja lääkkeetön apu masennuksen oireisiin. Transkraniaaliseksi tasavirtastimulaatioksi (tDCS) kutsuttava hoitomenetelmä ei vaadi nukutusta tai muita lääkinnällisiä valmisteluja. Klinikan hoitoja varten tarvitaan lääkärin lähete.

Masennus muuttaa aivojen toimintaa erityisesti etuotsalohkon alueella. Sooman helppokäyttöisellä kannettavalla laitteella pään pinnalle johdetaan heikkoa sähkövirtaa. Sähkövirran avulla muokataan aivojen toimintaa ja lievitetään masennuksen oireita.

Tasavirtastimulaatiota voidaan turvallisesti käyttää ensimmäisenä ja ainoana hoitona lievän ja keskivaikean masennuksen aiheuttamiin akuutteihin oireisiin. Pitkittyneiden oireiden hoidossa paras teho saadaan yleensä lääkityksen tukena. Tasavirtahoidon avulla voidaan pitää yllä ECT- ja TMS-hoidoista saatua vaikutusta, ja sen voi myös aloittaa tukemaan lääkehoidon purkamista.

Tältä sivulta löytyy tarkempaa tietoa Klinikan tarjoamasta Sooma Masennushoidosta sekä kahden potilaan kokemukset hoidosta. Sivulla on myös ohjeet hoidon aloittamista varten sekä usein kysytyt kysymykset. Sivun alaosasta löytyvät ohjeet lähetteen kirjoittamista varten sekä lähetepohja, jonka voi ladata omalle koneelle tai täyttää selaimessa.

"Nukuin ennen hoitoa jopa 16 tuntia vuorokaudessa, nyt enää 6-9 tuntia. Minulla on siis 4-10 tuntia enemmän jokaisessa vuorokaudessa”
Mies
28
"Pidän erityisen tärkeänä, että hoito poistaa voimakkaana kokemaani ahdistusta. Toimintakykyni on parempi, ja päivisin saan tehtyä asioita"
Nainen
54
"Sain hoidosta 'virtaa' päänuppiin. Aktiivisuus ja aloitteellisuus lisääntyi nopeasti siinä määrin, että sain loppumetreillä olevan kirjani valmiiksi"
Nainen
69

Sooma Masennushoidon vaikutus

Sooma Masennushoito pohjautuu vahvaan tieteelliseen näyttöön. Hoidon on toistuvasti todettu olevan turvallinen sekä aikuisille, nuorille että ikääntyville. Viimeisin katsaus hoidon tuloksiin osoitti, että suurimmalla osalla potilaista vointi koheni sekä oireet lievenivät hoitojakson avulla.

Sooma Klinikan hoitojakso masennuksen oireisiin kestää kuusi viikkoa. Yleisimmin hoidon vaikutus on huomattavissa jakson loppupuolella, noin neljännen hoitoviikon paikkeilla. Hoidon tyypillisiä vaikutuksia ovat mielialan kohentuminen, yleisen aktiivisuuden tason kohoaminen, ahdistuneisuusoireiden lieveneminen sekä aloitekyvyn ja unenlaadun parantuminen. Hoidon vaikutus on yleensä havaittavissa joitain kuukausia hoitojakson päättymisen jälkeen. Jos hoitojakso vaikuttaa positiivisesti, hoidon vaikutusta voidaan tehostaa tai sen kestoa jatkaa jatkohoidon avulla.

Hoidon turvallisuus

Sooma Masennushoito on hyvin siedettyä eikä se aiheuta vakavia haittavaikutuksia. Hoito ei aiheuta riippuvuutta eikä sillä ole yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Se soveltuu myös potilaille, jotka eivät siedä lääkitystä.

Sooma Masennushoito on kivuton hoito, jonka ensimmäisten minuuttien aikana voi tuntua kihelmöintiä hoidettavalla alueella. Pienille osalle potilaista on tullut hoidon jälkeen esiintyvää lievää lyhytaikaista päänsärkyä. Joillakin hoitoalueen iho voi punoittaa jonkin aikaa hoidon jälkeen.

Hoitojakson aikana

Hoitoihin käytettävä Sooma tDCS -laite lainataan potilaalle kotiin hoitojakson ajaksi. Yksi hoitokerta kestää 30 minuuttia. Hoitoja tehdään viisi kertaa viikossa kuuden viikon ajan. Kotona hoidon aikana voi joko rentoutua tai tehdä tavanomaisia arjen askareita.

Perehdytys laitteen käyttöön sekä jakson ensimmäinen hoitokerta tehdään ohjatusti yhdessä Sooma Klinikalla tai etäyhteyksien avulla. Sen jälkeen loput jaksoon sisältyvät hoidot tehdään itsenäisesti kotona.  Jakson aikana pidetään yhteyttä hoitajan kanssa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.

Katso kuinka helppoa hoidon tekeminen on:

Hoidon aloittaminen

Päätös Sooma Masennushoidon aloituksesta Klinikalla tehdään yhteistyössä lääkärin kanssa, ja hoidon aloittamista varten tarvitaan lääkärin lähete.

Jos Sooma Masennushoito ei ole vielä tuttu lääkärillesi, voit ladata alta ohjeen lääkärille päätöksenteon tueksi. Mikäli haluat aloittaa hoitojakson Sooma Klinikalla, toimi seuraavasti:

  1. Pyydä lääkäriä arvioimaan hoidon soveltuvuus sinulle.
    Hoito-ohje lääkärille (masennushoito) voi olla hyödyllinen.
  2. Toimita lääkärillesi Lähetepohja ja -ohje ja
    pyydä kirjoittamaan lähete Sooma Klinikan masennushoitoa varten.
  3. Varaa tapaaminen Sooma Klinikan ajanvarauksesta.
  4. Ota lähete mukaasi tapaamiseen.

Hoitojakso alkaa tapaamisella Sooma Klinikan tiloissa. Jakson ensimmäinen hoito tehdään tapaamisen aikana ohjatusti yhdessä Sooma Klinikan hoitajan kanssa. Hoitaja pitää sinuun yhteyttä jakson aikana varmistaakseen hoitojen sujuvan suunnitellusti myös kotona.

Jatkohoito

Hoidon jatkamista voidaan harkita, jos akuutilla hoitojaksolla on vaikutus vointiin. Joissain tapauksissa jo pelkästään Sooma Klinikan pidennetty hoitojakso saattaa olla hyödyllinen hoidon vaikutuksen tehostamiseksi. Jatkohoito sopeutetaan jokaisen potilaan tilanteeseen. Sen aikana hoitoja tehdään yleensä harvemmin kuin varsinaisella hoitojaksolla.

Sooma Klinikan jatkohoitojaksoon sisältyy 40 hoitokertaa. Jakso on pituudeltaan kolme kuukautta, ja jaksoja voi tehdä useita peräkkäin.

Jakson hoitojen tiheys suunnitellaan yhteistyössä Sooma Klinikan ja lähettävän lääkärin kanssa. Päätökseen vaikuttavat mm. potilaan sairaus- ja hoitohistoria, hoidosta saatu hyöty sekä hoitojakson loppumisesta kulunut aika. päätöksen hoidon jatkamisesta tekee lääkäri.

Jatkohoito kannattaa aloittaa siinä vaiheessa, kun hoidon vaikutus on vielä huomattavissa. Jatkohoidon voi aloittaa, jos akuuttihoitojakson päättymisestä on kulunut enintään kaksi kuukautta. Lääkärille toimitetaan akuuttihoitojakson päätteeksi raportti, joka auttaa päätöksen tekemistä jatkohoidosta.

Sooma Masennushoito - Usein kysytyt kysymykset

Kenelle Sooma Masennushoito sopii?

Sooma Masennushoito sopii hoidoksi masennuksen sekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen oireisiin. Hoitoa voidaan käyttää myös tukemaan depressiolääkityksen purkamista. Hoito on kotihoitoa, joten jakson toteuttamiseen tarvitaan jonkin verran aloitekykyä ja omatoimisuutta. Varsinaisia esteitä hoidolle ovat kallonsisäinen metalli, sydämentahdistin sekä rikkoutunut iho hoitoalueella. Lääkärisi tekee päätöksen, onko hoito sinulle sopiva.

Mitä sivuvaikutuksia Sooma Masennushoidossa on?

Sooma Masennushoidossa sivuvaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä. Hoidon aikana elektrodien alla voi tuntua kihelmöintiä ja hoitoalueen iho voi punoittaa hetken hoidon jälkeen. Hoidosta voi aiheutua myös lievää ja nopeasti ohimenevää päänsärkyä. Sooma Masennushoidolla on vain hyvin lieviä sivuvaikutuksia, joten sitä on turvallista kokeilla. Hoito on erittäin hyvä vaihtoehto myös niille, joille lääkitys ei jostain syystä sovi.

Voinko ostaa itselleni Sooma tDCS -laitteen?

Sooma tDCS -laitteita ei voi ostaa, sillä niitä myydään vain terveydenhuollon ammattilaisille, jotka toteuttavat hoidon potilaalle - tai ohjeistavat potilasta tekemään hoidon itsenäisesti kotona. Kotihoitoon laitteen saa yleensä lainaksi määräajaksi. Hoidon tavoitteena on päästä oireettomaksi, minkä jälkeen laitetta ei enää tarvittaisi.

Tarvitaanko Klinikan hoitoa varten lääkärin lähete?

Kyllä. Sooma Klinikan hoitojen aloitusta varten vaaditaan lääkärin lähete, sillä Klinikalla ei työskentele omaa lääkäriä.

Klinikalta myös Sooma Kipuhoito.

Lue lisää hoitomenetelmästä