Klinikalta
nopea lievitys masennuksen oireisiin.

Tehokas lääkkeetön apu masennukseen.

Masennuksen hoito Klinikalla

Sooma Masennushoito on tehokas ja lääkkeetön apu masennuksen oireisiin. Transkraniaaliseksi tasavirtastimulaatioksi (tDCS) kutsuttava hoitomenetelmä ei vaadi nukutusta tai muita lääkinnällisiä valmisteluja.

Tasavirtastimulaatiota voidaan turvallisesti käyttää ensimmäisenä ja ainoana hoitona lievän ja keskivaikean masennuksen aiheuttamiin akuutteihin oireisiin. Pitkittyneiden oireiden hoidossa paras teho saadaan yleensä lääkityksen tukena. Tasavirtahoidon avulla voidaan pitää yllä ECT- ja TMS-hoidoista saatua vaikutusta, ja sen voi myös aloittaa tukemaan lääkehoidon purkamista.

Masennus muuttaa aivojen toimintaa erityisesti etuotsalohkon alueella. Sooman helppokäyttöisellä kannettavalla laitteella pään pinnalle johdetaan heikkoa sähkövirtaa. Sähkövirran avulla muokataan aivojen toimintaa ja lievitetään masennuksen oireita.

Tältä sivulta löydät tarkempaa tietoa Klinikan tarjoamasta Sooma Masennushoidosta, ohjeet hoidon aloittamiselle sekä usein kysytyt kysymykset.

"Nukuin ennen hoitoa jopa 16 tuntia vuorokaudessa, nyt enää 6-9 tuntia. Minulla on siis 4-10 tuntia enemmän jokaisessa vuorokaudessa.”

Mies, 28, etelä-Suomi

"Pidän erityisen tärkeänä, että hoito poistaa voimakkaana kokemaani ahdistusta. Toimintakykyni on parempi, ja päivisin saan tehtyä asioita."

Nainen, 54, kaakkois-Suomi

Mahdollisuus tehdä hoito kotona

Hoitoihin käytettävä Sooma tDCS -laite lainataan hoitojakson ajaksi potilaalle kotiin. Perehdytys laitteen käyttöön sekä jakson ensimmäinen hoito tehdään Sooma Klinikalla tai hoitajan ohjeistamana etäyhteyksien avulla. Tämän jälkeen loput jaksoon kuuluvat hoidot tehdään itsenäisesti kotona.

Yksi hoitokerta kestää 30 minuuttia. Hoitoja tehdään viisi kertaa viikossa kuuden viikon ajan. Kotona hoidon aikana voi rentoutua tai tehdä tavanomaisia arjen askareita.

 

Katso kuinka helppoa hoidon tekeminen on:

Hoidon teho ja vaikutus

Sooma Masennushoito pohjautuu vahvaan tieteelliseen näyttöön. Hoidon on toistuvasti todettu olevan turvallinen sekä aikuisille, nuorille että ikääntyville. Viimeisin katsaus hoidon tuloksiin osoitti, että suurimmalla osalla potilaista vointi koheni sekä oireet lievenivät hoitojakson avulla.

Sooma Klinikan hoitojakso masennuksen oireisiin kestää kuusi viikkoa. Yleisimmin hoidon vaikutus on huomattavissa jakson loppupuolella, yleensä noin neljännen hoitoviikon jälkeen. Hoidon tyypillisiä vaikutuksia ovat mielialan kohentuminen, yleisen aktiivisuuden tason kohoaminen, ahdistuneisuusoireiden lieveneminen sekä aloitekyvyn ja unenlaadun parantuminen. Hoidon vaikutus on yleensä havaittavissa 1-3 kuukautta hoitojakson päättymisen jälkeen. Jos hoitojakso vaikuttaa positiivisesti, sen vaikutusta voidaan tehostaa tai sen kestoa jatkaa jatkohoidon avulla.

Hoidon turvallisuus

Sooma Masennushoito on hyvin siedettyä eikä se aiheuta vakavia haittavaikutuksia. Hoito ei aiheuta riippuvuutta eikä sillä ole yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Se soveltuu myös potilaille, jotka eivät siedä lääkitystä.

Sooma Masennushoito on kivuton hoito, jonka ensimmäisten minuuttien aikana voi tuntua kihelmöintiä hoidettavalla alueella. Pienille osalle potilaista on tullut hoidon jälkeen esiintyvää lievää lyhytaikaista päänsärkyä. Joillakin hoitoalueen iho voi punoittaa jonkin aikaa hoidon jälkeen.

Hoidon aloittaminen

Päätös Sooma Masennushoidon aloituksesta Klinikalla tehdään yhteistyössä lääkärin kanssa, ja hoitoa varten tulee olla lääkärin lähete. Tasavirtahoidon vaikutus lisääntyy hoitojen toistamisen avulla, joten on tärkeää tehdä kaikki suunnitelmaan kuuluvat hoidot ohjeiden mukaisesti.

Jos Sooma masennushoito ei ole vielä tuttu lääkärillesi, voit ladata alta sekä ohjeen lääkärille päätöksenteon tueksi. Mikäli haluat aloittaa hoitojakson Sooma Klinikalla, toimi seuraavasti:

  1. Pyydä lääkäriä arvioimaan hoidon soveltuvuus tilanteeseesi. Tarvittaessa päätöksenteon tukena voi käyttää lääkäriohjetta
  2. Pyydä lääkäriä kirjoittamaan lähete
  3. Pyydä lääkäriä postittamaan lähete Klinikalle tai tuo se mukanasi tapaamiseen
  4. Varaa tapaamisaika ajanvarauksesta

Hoitojakson aikana

Ensimmäinen hoitokerta tehdään yhdessä ohjatusti Klinikalla ja loput kotona. Jakson aikana pidetään yhteyttä hoitajan kanssa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.

Jos käytössäsi on Sooma-sovellus, voit tehdä hoitojakson aikana päivittäin merkintöjä mielialan ja hyvinvoinnin kehittymisestä sekä toteutuneista hoidoista. Merkintöjen avulla Sooma Klinikan hoitaja seuraa hoitojakson etenemistä kotona.

 

Jatkohoito

Jatkohoitoa voi harkita, jos hoitojakson vaikutus vointiin on selkeästi positiivinen. Joissain tapauksissa jo pelkästään Klinikan tarjoama tavanomaista pidempi hoitojakso saattaa olla hyödyllinen hoidon vaikutuksen tehostamiseksi. Jatkohoidossa hoitoja tehdään yleensä harvemmin kuin varsinaisella hoitojaksolla. Sooma Klinikalla jokaiseen jatkohoitojaksoon sisältyy 40 hoitokertaa. Jakso on pituudeltaan kolme kuukautta, ja jaksoja voi tehdä useita peräkkäin.

Jakson hoitojen tiheys suunnitellaan yhteistyössä klinikan hoitajan kanssa. Päätökseen vaikuttavat mm. hoitohistoria, hoidosta saatu hyöty sekä hoitojakson loppumisesta kulunut aika.

Jatkohoito kannattaa aloittaa siinä vaiheessa, kun hoidon vaikutus on vielä huomattavissa. Jatkohoidon voi aloittaa, jos akuuttihoitojakson päättymisestä on kulunut enintään kaksi kuukautta.

Sooma Masennushoito - Usein kysytyt kysymykset

Kenelle Sooma Masennushoito sopii?

Sooma Masennushoito sopii hoidoksi masennuksen sekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen oireisiin. Hoitoa voidaan käyttää myös tukemaan depressiolääkityksen purkamista. Hoito on kotihoitoa, joten jakson toteuttamiseen tarvitaan jonkin verran aloitekykyä ja omatoimisuutta. Varsinaisia esteitä hoidolle ovat kallonsisäinen metalli, sydämentahdistin sekä rikkoutunut iho hoitoalueella. Lääkärisi tekee päätöksen, onko hoito sinulle sopiva.

Mitä sivuvaikutuksia Sooma Masennushoidossa on?

Sooma Masennushoidossa sivuvaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä. Hoidon aikana elektrodien alla voi tuntua kihelmöintiä ja hoitoalueen iho voi punoittaa hetken hoidon jälkeen. Hoidosta voi aiheutua myös lievää ja nopeasti ohimenevää päänsärkyä. Sooma Masennushoidolla on vain hyvin lieviä sivuvaikutuksia, joten sitä on turvallista kokeilla. Hoito on erittäin hyvä vaihtoehto myös niille, joille lääkitys ei jostain syystä sovi.

Voinko ostaa itselleni Sooma tDCS -laitteen?

Sooma tDCS -laitteita ei voi ostaa, sillä niitä myydään vain terveydenhuollon ammattilaisille, jotka toteuttavat hoidon potilaalle - tai ohjeistavat potilasta tekemään hoidon itsenäisesti kotona. Kotihoitoon laitteen saa yleensä lainaksi määräajaksi. Hoidon tavoitteena on päästä oireettomaksi, minkä jälkeen laitetta ei enää tarvittaisi.

Klinikalta myös Sooma Kipuhoito.

Lue lisää hoitomenetelmästä