Modern hjärnstimulation för
behandling av depression och kronisk smärta

Soomas terapier är baserade på transkraniell elektrisk stimulation (tDCS, från engelskans transcranial direct current stimulation). tDCS är en modern noninvasiv metod för hjärnstimulation, som modulerar nervcellernas aktivitet och generar neuroplasticitet.

Sooma tDCS™ är en medicinskteknisk produkt som används av läkare och sjukvårdspersonal världen över. Produkten är CE-märkt, och tillverkas i Finland under ISO 13485.

Hälsopersonal – Be om prisförslag

Hur det fungerar

Framgången med Soomas terapier bygger på vår Sooma tDCSTM apparat, som är en portabel stimulationsenhet med industriledande användarvänlighet. Med våra Comfort-tillbehör ges stimulationen med överlägsen patientbekvämlighet och exakthet. Vår molnbaserade plattform Sooma Online gör det möjligt för sjukvårdspersonal att överse terapin om den utförs av patienterna själva genom hembehandling.

Ett behandlingstillfälle tar 20 till 30 minuter och upprepas en gång om dagen i några veckor.

Ladda ner den senaste vitboken (pdf)

Du kan träffa oss på följande konferenser och evenemang

Woman sitting on a pier with Sooma hat

Vanliga frågor

Effekten från Soomas terapier baseras på en subtil korrigering av hjärnans funktion med hjälp av en mild elektrisk ström. Terapin påverkar de relevanta nervcellerna, t.ex. i dorsolaterala prefontala kortex för depression, för att åstadkomma en behandlingseffekt.

De huvudsakliga förändringarna efter terapin händer på hjärnbarks-nivå och kan urskiljas med t.ex. EEG och fMRI. Nyligen har även förändringar i djupare delar av hjärnan urskilts med hjälp av implanterade elektroder.

Soomas terapier kan endast fås på recept. De kan användas för att förstärka effekterna av mediciner eller psykoterapi, eller som enda behandling genast efter diagnos. Patienter som inte får tillräcklig respons av mediciner eller har svårighet att tolerera dem kan få en signifikant och fördelaktig effekt av Soomas terapier.

Det har inte förekommit några allvarliga biverkningar under 20 års forskning i metoden. De huvudsakliga biverkningarna är lokala och övergående, såsom kliande, mild huvudvärk eller rodnad på behandlingsområdet.

Det finns tre kontraindikationer där patienter inte kan behandlas med Soomas terapier, nämligen då patienter har

  1. Metallimplantat i skallen
  2. Pacemaker
  3. Eksem eller skadad hud i behandlingsområdet

Soomas terapier används runt om i hela världen. Som första steg måste du bli utvärderad av en läkare för att avgöra att detta alternativ är en säker och lämplig behandling för dig. Om din läkare inte är bekant med Soomas terapier kan du be oss att kontakta honom eller henne genom att klicka på ”Kontakta oss”.

Referenser

  1. Sooma Treatment Outcomes (2018). Available online: https://soomamedical.com/blog/treatment-outcomes-2/
  2. Zhu CE et al. Effiectiveness and safety of transcranial direct current stimulation in fibromyalgia: A systematic review and meta-analysis. J Rehabil Med. 2017 Jan 19;49(1):2-9.
  3. Cruccu G et al. EAN guidelines on central neurostimulation therapy in chronic pain conditions. Eur J Neurol. 2016 Oct;23(10):1489-99.
  4. Bikson M, et al. Safety of Transcranial Direct Current Stimulation: Evidence Based Update 2016. Brain Stimul. 2016 Sep-Oct;9(5):641-61.
Logo of CE-marking
Quality Management System (ISO 13485) logo