Terveysteknologian insinööri pitää potilaan keskiössä

”Sen piti olla vain kolmen kuukauden työpesti, mutta täällä edelleen olen”, kertoo vuonna 2013 Sooma Oy:ssä työskentelyn aloittanut terveysteknologian insinööri Mika Nikander. Metropoliasta valmistumisen jälkeen Mika työskenteli vuoden verran keksintösäätiön rahoittaman tuotekehitysprojektin parissa, kunnes juuri perustettu Sooma vei miehen mennessään. Kun Mika aloitti Soomassa, oli hän yrityksen ensimmäinen varsinainen työntekijä kahden perustajajäsenen lisäksi. ”Tulin rakentamaan laatujärjestelmää, mutta hyvin pian pöydälle alkoi kertyä paljon muutakin mielenkiintoista tehtävää ja kolme kuukautta on nyt venynyt seitsemäksi vuodeksi” Mika jatkaa.

Suomalainen Sooma Oy kehittää lääkkeettömiä neuromodulaatioon perustuvia hoitolaitteita ja -menetelmiä masennukseen ja krooniseen kipuun. Kun kyse on ihmisten terveyteen vaikuttavista laitteista ja prosesseista, tulee laatujärjestelmän olla moitteettomassa kunnossa. Soomalla laatujärjestelmä on lääkinnällisille laitteille laaditun standardin ISO 13485 mukainen.

Vaihtelevia tehtäviä ja kasvua

Laatujärjestelmän rakentamisen lisäksi Mika osallistui ensimmäisinä Sooma-vuosinaan myös kliinisten tutkimusten järjestelyihin. Kun tuote saatiin vuonna 2014 markkinoille, alkoi myyntityö. Ensin Suomessa, mutta vähitellen myös maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä Mika toimii Sooman operatiivisena johtajana vastaten kansainvälisen myyntiverkoston ylläpidosta ja laatuasioista. ”Tässä yrityksessä ei ole asiaa, joten en olisi tehnyt. Kun työntekijöitä on vähän, kaikki tekevät toisinaan kaikkea. Nyt meitä tosin on jo 13 soomalaista ja liiketoiminnan kasvamisen myötä tulemme tarvitsemaan lisää tekijöitä”, Mika kertoo. ”Pyrimme kuitenkin jatkossakin pitämään pienen yrityksen mentaliteetin”, hän täydentää.

Sooma-vuosien kohokohtia

Mika kertoo, että vuosien varrella on ollut paljon onnistumisia isoja merkkipaaluja. ”Stimulaatiolaitteemme saama CE-merkintä vuonna 2014 oli huikea juttu, käytännössä alkusysäys myynnille. Yli 30 maata kattavan jakeluverkoston rakentaminen on ollut iso ponnistus. Viimeisin tuulettelun aihe oli Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin myöntämä Käypä hoito -suositus masennuksen tasavirtastimulaatiohoidolle”, hän listaa. ”Ehdottomia kohokohtia ovat myös potilaiden palautteet. Parhaimmillaan hoitomme on auttanut masennuspotilaan vuosikymmenten sairaalakierteestä takaisin työelämään”, Mika selittää.

Humaani insinööriorganisaatio

”Vaikka Sooma sai alkunsa tuotekehitysprojektista ja olemme lähtökohtaisesti insinööriorgansiaatio, olen ylpeä siitä, miten heti alusta asti otimme potilaan toimintamme keskiöön. Emme vain valmista laitteita, vaan tuomme masennus- ja kipuhoidot kaikkien niitä tarvitsevien saataville. Jokainen soomalainen jakaa tämän lähtökohtaisen ajatuksen – olemme olemassa potilaita varten ja haluamme tuoda heidän elämäänsä helpotusta”, Mika avaa yrityksen filosofiaa.

Millainen sitten on Sooman työskentelyilmapiiri? ”Työporukassamme on hyvin erilaisia persoonia ja välillä meillä on näkemyseroja. Näistä pystytään keskustelemaan tuottavasti ja rakentavasti, sillä me kaikki jaamme saman mission ja olemme sitoutuneet tekemään kaikkemme potilaiden parhaaksi. Ristiriitatilanteessa palaamme aina tähän perusajatukseen. Näen, että kaikille selkeä sama yhteinen suunta on erittäin merkittävä arvo,” Mika kertoo hetken mietittyään.

”Itse jouduin alussa venyttämään mukavuusrajojani, kun insinöörinä heittäydyin potilasrajapintaan, mutta se on kannattanut. Tätä työtä ei voi tehdä vain suunnittelupöydän ääressä”.

Lue lisää