Näyttöön perustuvat suositukset transkraniaalisen tasavirtastimulaation (tDCS) hoitokäytöstä (2020)

Tekijät: Felipe Fregni ja muut

Julkaistu: Heinäkuussa 2020

Lue koko artikkeli englanniksi: Evidence-based guidelines for tDCS (2020)  Alla tiivistelmä suomeksi.

Indikaatiot, joita julkaisun suositukset koskevat:

 • kipu
 • Parkinsonin tauti
 • liike- ja puhehalvaus
 • epilepsia
 • masennus
 • pakkoliikeoireet
 • Touretten syndrooma
 • skitsofrenia
 • riippuvuudet

Suositukset tDCS:n käytöstä eri indikaatioiden hoidossa on kategorisoitu seuraavasti:

 • taso A (varmasti tehokas)
 • taso B (todennäköisesti tehokas)
 • taso C (mahdollisesti tehokas
 • ei suositella

Suositus tDCS:n käytöstä masennuksen hoidossa nostettiin tasolta B tasolle A

Suositus tDCS:n käytöstä kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa nostettiin tasolta C tasolle B

Tason B suosituksen saivat myös: fibromyalgia, migreeni, post-operatiivinen kipu ja kiputunnottomuus, Parkinsonin tauti (motorinen ja kognitiivinen), liikehalvaus, epilepsia, skitsofrenia ja alkoholiriippuvuus

 

Lue lisää