Kokemuksia Sooma Klinikan hoidoista: 54-vuotias nainen kaakkois-Suomesta

Sairastuin 23-vuotiaana. Noin kolme vuotta sairastumiseseni jälkeen sain diagnoosiksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekamuotoisen jakson. Olen sairastumisesta lähtien ollut psykiatrisen avohoidon piirissä. Minulle aloitettiin heti sairastuttuani lääkitys. Lisäksi pääsin terapiaan, jossa kävin monta vuotta.

Kolmenkymmenen vuoden aikana lääkitystäni on jonkin verran ajoittain muutettu ja kokeiltu uudempia lääkkeitä. Sairauteni on pystytty pitämään hallinnassa lääkityksen avulla. Minulla on siis ollut säännöllinen lääkitys heti sairastumisestani lähtien aina vuoteen 2017 asti.  Lääkityksen tukemana olen pärjännyt toimintakykyisenä.

Viimeisinä vuosina lääkityksen aikana aloin kärsiä enenevässä määrin pahoista  lääkkeistä johtuvista sivuoireista. Sivuoireiden tultua sietämättömiksi olemassa olevaa lääkitystä alettiin ajaa alas ja tilalle etsittiin uusia lääkkeitä tilalle. Tästä seurasi useamman vuoden jakso, jonka aikana minulle kokeiltiin käytännössä kaikki mahdolliset lääkkeet, mitä vain oli mahdollista sairauteni hoitoon määrätä. Kaikista lääkkeistä seurasi pahoja sivuoireita ja lääkitykset oli lopetettava. Vain yksi lääke pystyttiin pienenä annoksena pitämään. Kun lääkitys jouduttiin 2017-2018 aikana poistamaan, kuntoni alkoi huonontua.

Vuoden 2019 aikana tilanteesta tuli tosi huono. Seuraava diagnoosi oli vaikea masennus. Syksyllä 2019 lääkärini joutui toteamaan, että enää oli kokeilematta  sähköhoito (ECT) tai tasavirtastimulaatiohoito (tDCS), Sähköhoitoa en halunnut kokeilla. Sairaanhoitopiirissäni ei ollut tDCS-hoitoa tarjolla. Syksyllä 2019 päätin hakea tDCS-hoitoa Sooma-klinikalta. Ilmoitin kyllä jo laitetta hakiessani, että en usko tähän hoitoon ollenkaan, tämä nyt vain on viimeinen toivoni.

Selvän muutoksen voinnissa huomasin vasta viiden viikon hoidon jälkeen.  Muutos oli varmaan tapahtunut vähitellen, sitä ei vain heti tajunnut. Lähiomainen oli kyllä jo hoidon aikana sitä mieltä, että hoidosta on hyötyä. Kun tehdystä  hoitojaksosta kului aikaa, kuntoni alkoi taas huonontua. Aloitin ylläpitohoidon.  Ylläpitohoitoa on nyt jatkunut useampi kuukausi. Hoitokertojen tiheyttä säädellään yhdessä hoitajan kanssa voinnin mukaan.

Vointini ennen hoitoa oli todella huono. tDCS-hoito auttaa minua. Jatkuva väsymys ja lamaannus on vähän hellittänyt. Hoito vähentää itkuisuuttani  ja alakuloa, surullisuuden tunnetta sekä tasoittaa mielialaa. Pidän erityisen tärkeänä, että hoito poistaa voimakkaana kokemaani ahdistusta ja auttaa ahdistuksesta johtuvaan vaikeuteen saada syötyä. Toimintakykyni on parempi. Päivisin saan tehtyä erilaisia asioita. Pidän erityisesti hyvänä, että hoidon voi suorittaa kotona. Myös säännöllinen yhteydenpito hoitajaan on ollut tärkeää.

Lue lisää